Lenka Borovská – zakladateľka Lipovej školy, učiteľ a sprievodca.

Moje meno je Lenka Borovská. Po skončení gymnázia v Prešove som nemala jasnú predstavu o tom, čo v živote chcem robiť. “Správne” bolo nastúpiť na VŠ a preto som si vybrala domácu univerzitu, kde som sa bez akejkoľvek vášne pustila do štúdia učiteľstva. Po 2 rokoch som stále nenašla nadšenie a odišla som pracovať do zahraničia. Bol to, zdá sa, dôležitý krok, pretože som sa po prvýkrát v živote zamerala na seba a postupne v sebe odhaľovala, že dokážem pre seba vytvárať život, ktorý ma napĺňa a využívať svoje nadanie. Tam som po prvýkrát pocítila, že mojou cestou je práca s deťmi a mladými ľuďmi a preto po návrate na Slovensko netrvalo dlho a moje srdce ma priviedlo k Evke a LK Gaštanko. Po 2 rokoch spoločného učenia sa, najmä o sebe, radosť z tvorenia zmysluplného prostredia pre deti rástla. Keď prvé z detí dosiahli školský vek, Evka vyslovila to, čo mi srdce tiež hovorilo. Obe sme pocítili, že chceme pokračovať vo vytváraní miesta, kde deti môžu naďalej zažívať prijatie a podporu pri uchopovaní svojich síl a učení sa o sebe a o svete. Vtedy sme hoci nesmelo, no pevne a odhodlane privítali v svojom živote Lipovú školu.

icon-1.png

Stručne o nás

Lesný klub Gaštanko a Lipová škola je komunita ľudí, ktorí tvoria pre seba a svoje deti cestu, na ktorej môžu spoločne rásť. Cestu vzťahu, dôvery a viery v seba a druhých. V prostredí lesa a jeho prirodzených hodnôt.
icon-2.png

Kde nás nájdete

Adresa:

831 06   Bratislava – mestská časť Rača
icon-3.png

Kontaktujte nás

Otváracie hodiny: 8:00 – 17:00

Email: info@akoles.sk

© 2021 AkoLes.sk. Všetky práva vyhradené. Vytvorené s ❤️ v Bratislave digitálnym štúdiom UXVision.pro.