O nás

AKOLES

AkoLes prepája projekty Lesný klub Gaštanko a Lipová škola a podporuje ich realizáciu. Tvorí ho komunita ľudí, ktorí tvoria pre seba a svoje deti cestu, na ktorej môžu spoločne rásť. Cestu vzťahu, dôvery a viery v seba a druhých. V prostredí lesa a jeho prirodzených hodnôt. Združenie pripravuje aj aktivity pre dospelých, ktoré sú zamerané na vnútorný rozvoj dospelého a prirodzený životný štýl.

AkoLes tvoria deti, rodičia, dobrovoľníci, profesionáli z rôznych oblastí, podporovatelia a priatelia jeho myšlienky.

Vízia

Nech sa organizácia AkoLes so svojimi piliermi úcta, láska, prijatie, viera a dôvera v človeka stane bežnou organizáciou v spoločnosti a jej projekty súčasťou vzdelávacieho systému na Slovensku. Nech je inšpiráciou a zdrojom pre iné organizácie a jednotlivcov túžiacich po poznaní.

Poslanie

Poslaním organizácie je tvoriť a podporovať projekty, ktoré umožňujú deťom a dospelým cez vzájomnú spoluprácu spoznať seba samého, rozvíjať sa a rásť, smerovať k dosiahnutiu vnútornej slobody a zodpovednosti, a tak naplno rozvinúť a naplniť svoj potenciál.

Základné piliere organizácie:

  • Vedomé spolužitie s prírodou. Inšpiráciu a zdravie hľadáme v prírode. Les je naším učiteľom.
  • Vzájomnosť. Je základom nášho fungovania a riešenia situácií, ktoré prináša život. Každý jeden z nás je dôležitý.
  • Udržateľnosť. Odovzdávame si priestor, vedomosti a procesy. Vnímame súvislosti. Konáme tak, aby sme prinášali hodnotu v prítomnosti a pre budúcnosť.
  • Bezpečie a prijatie. Je dôležité, aby sa každý v našich projektoch cítil dobre. Znamená to aj to, že každý vie, aká je jeho hodnota, aký je jeho prínos i to, čo si môže odniesť.
  • Záujem o celok. Hodnoty, ktoré tvoríme v rámci projektov presahujú cez naše vzťahy aj do iných oblastí nášho života, nie len komunitného, ale aj lokálneho a celospoločenského.
  • Rast a rovnováha. Rastieme a meníme sa cez prirodzené a postupné napĺňanie našich aktuálnych potrieb. V každom momente nášho rastu hľadáme rovnováhu.
icon-1.png

Stručne o nás

O.Z.AkoLes je komunita ľudí, ktorí tvoria pre seba a svoje deti cestu, na ktorej môžu spoločne rásť. Cestu vzťahu, dôvery a viery v seba a druhých. V prostredí lesa a jeho prirodzených hodnôt.
icon-2.png

Kde nás nájdete

Adresa:

831 06   Bratislava – mestská časť Rača
icon-3.png

Kontaktujte nás

Otváracie hodiny: 8:00 – 17:00

Email: info@akoles.sk

© 2024 AkoLes.sk. Všetky práva vyhradené. Vytvorené s ❤️ v Bratislave digitálnym štúdiom UXVision.pro.