Lesný klub Gaštanko

Lesný klub Gaštanko je typ zariadenia, vo svete známy ako Lesná škôlka, ktorý spája rodiny s  deťmi vo veku od 3 do 6 rokov.