Lesný klub Gaštanko tvoria deti a ich rodičia, dobrovoľníci, profesionáli z rôznych oblastí, podporovatelia a priatelia jeho myšlienky. Gaštanko umožňuje deťom predškolského veku každodenný, intenzívny a priamy kontakt s prírodou, veľká časť aktivít prebieha v prírodnom prostredí. Okrem prírody kladieme dôraz na komunitný princíp fungovania, dobrovoľníctvo, trvaloudržateľný rozvoj a dospelých so záujmom na sebe pracovať a rozvíjať sa. V projekte sa snažíme o tvorbu inkluzívneho a prijímajúceho prostredia.

Vízia

Nech sa každé dieťa stane veľkým, silným stromom s hlbokými koreňmi v zemi, ktoré ho ponesú tým správnym smerom v láske a úcte ku všetkému v jeho živote.

Túžime po tom, aby z našich detí vyrástli šťastní, tvoriví, zdraví a vyrovnaní ľudia, s potrebou prírodu chrániť a pokračovať v jej diele.

Poslanie

Poslaním projektu je, aby dnešné deti, žijúce vo veľkomeste, mali možnosť zažiť šťastné a zdravé detstvo v spojení s prírodou a vzdelávať sa v súlade so svojimi vývojovými, či inými potrebami.

Gaštanko ako obraz

Gaštanko je hravý, na všetko má dosť času a v pokoji môže objavovať svet okolo seba. Jeho svet je o neustálom radostnom učení sa cez rozprávky, príbehy a zažívanie sa.  Zažíva svoje telo, niečo tak dokonalé a zázračné, čo sa mení a rastie, čo sa hýbe a často niečo potrebuje:). Zažíva prírodu plnú prekvapení, neustále meniacu sa, ako najkrajšie miesto pre hru, ako bezpečné a dobré miesto, ako súčasť seba. A všetko v bezpečí, spolu s otvoreným srdcom dospelých, ktorí na sebe pracujú.

Do lesa vstupujeme s pokorou, kráčame vpred, radostne sa hráme, rastieme spolu, veríme vo vlastné sily a nachádzame rovnováhu v pohybe.

Každé dieťa:
  • chce byť dobré, ak sa mu to nedarí, hľadám (rodič, sprievodca) odpovede v sebe a v podmienkach, ktoré preň vytváram;
  • má radosť zo spoznávania sveta, učenia sa a tvorenia a naučí sa všetko, čo k životu potrebuje, v čase keď na to vnútorne dozrie;
  • má v sebe vnútornú múdrosť a vedenie;
  • sa učí v súlade so svojimi vývojovými a individuálnymi potrebami;
  • potrebuje bdelé a jasné vedenie a usmernenie;
  • potrebuje predovšetkým prijatie, bezpečie a pozornosť dospelého.

V sebarozvoji nás inšpiruje Intuitívna pedagogika, ktorá pracuje s dospelým a jeho návratom k vnútornej slobode a zodpovednosti. Na základe toho potom lepšie rozoznáva svoje potreby a limity a tiež potreby a limity iných. Takto vie rešpektovať vnútorný svet detí a vytvárať im čo najvhodnejšie podmienky na vlastný sebarozvoj.

Podstatou je naša autentickosť a vlastný tvorivý prístup.

Základné piliere Gaštanka:

Ľudia – každému zapojenému dospelému a dieťaťu dáva Gaštanko impulz k intenzívnej vnútornej práci. Verí, že každý má v sebe vzácne hodnoty, ktorými prispieva k spoločnému tvoreniu seba, vzťahov a svojho okolia. Prepojenie rodín s fungovaním Gaštanka je veľmi úzke a potrebné k vzájomnému pochopeniu svojich potrieb. Každé stretnutie, či rozhovor je podnetom k novým pohľadom a sebaskúmaniu. Deti, rodičia, sprievodcovia, dobrovoľníci a podporovatelia, priatelia, komunita.

Vhodný priestor – v bezprostrednej blízkosti prírody, bezpečný a útulný, podporujúci, prepájajúci individuality do fungujúceho celku, tvorivý, inšpiratívny, tvorený so zreteľom na vývinové a špecifické potreby detí, dynamicky rovnovážny, poskytujúci dieťaťu potrebné zdroje, zdravú stravu a individuálny adaptačný proces.

Otvorené srdce – vnímavý prístup, vzťah s dieťaťom, viera, dôvera, vďaka a úcta, vzájomný rešpekt.

Zmysluplné učenie – vychádzajúce z kola roka, vedenie k samostatnosti, rešpektovanie jedinečnosti, podpora sebahodnoty, sebavedomia, sebaprijatia a sebalásky, učenie sa cez vlastnú skúsenosť, zážitok, hru a rozprávkový svet, voľná hra, rytmické striedanie aktivít počas dňa.

Pri sprevádzaní našich detí vychádzame z ročného kolobehu v prírode a v živote človeka, sviatkov, inšpirácie z iných pedagogík, ŠVP pre predprimárne vzdelávanie a našich základných presvedčení.

Dôležité info pre záujemcov

LK Gaštanko spája rodiny s  deťmi vo veku od 3 do 6 rokov.

V prípade záujmu o zapojenie sa do LK Gaštanko nás, prosím, kontaktujte emailom: lesnyklub.gastanko@gmail.com. Ozveme sa Vám.

Vo februári robievame informačné stretnutie záujemcov.

 

Lipová škola

icon-1.png

Stručne o nás

O.Z.AkoLes je komunita ľudí, ktorí tvoria pre seba a svoje deti cestu, na ktorej môžu spoločne rásť. Cestu vzťahu, dôvery a viery v seba a druhých. V prostredí lesa a jeho prirodzených hodnôt.
icon-2.png

Kde nás nájdete

Adresa:

831 06   Bratislava – mestská časť Rača
icon-3.png

Kontaktujte nás

Otváracie hodiny: 8:00 – 17:00

Email: info@akoles.sk

© 2024 AkoLes.sk. Všetky práva vyhradené. Vytvorené s ❤️ v Bratislave digitálnym štúdiom UXVision.pro.