Venujte nám 2% alebo 3 % zo svojich daní

Milí priatelia organizácie, podporovatelia, aj tento rok je možné venovať organizácii O.Z. AkoLes 2 alebo 3 % z dane.

Darované 2 percentá z roku 2021 sme využili na nákup nábytku a vzdelávacích pomôcok a podporili tak projekt Lipová škola, ktorý postupne naberá na svojej plnej veľkosti a kráse.

V projekte Lesný klub Gaštanko sme okrem pomôcok a nábytku investovali aj do drobných opráv v zázemí projektu. Z väčších prác sa nám podarilo osvetlenie na vonkajších schodoch a prvé kroky k rekonštrukcii pivnice.

V tomto roku smerujú naše sily k realizácii rekonštrukcie pivnice zázemia na Stupavskej ulici, v ktorom pôsobí projekt Lesný klub Gaštanko a pripojenia objektu na mestský vodovod. Celková investícia bude okolo 30 000 eur a podľa možnosti pôžičky bude rozdelená do viacerých krokov.

Ďakujeme za Vašu podporu. 

Ďakujeme, že rastieme spolu. 

O.Z. AkoLes
Stupavská 8146
831 06 Bratislava
IČO: 318 138 01
Forma: Občianske združenie
IBAN: SK68 0900 0000 0051 6548 5459

Ako darovať 3 percentá?

 

Ak ste fyzická osoba alebo zamestnanec a pracovali ste v roku 2022 aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, máte možnosť venovať 3% z dane – vystavíme Vám potvrdenie, ktoré prikladáte k Vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov zo závislej činnosti a Potvrdeniu o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Ďalší popis krokov pre venovanie 3% z dane je rovnaký ako pri 2%.

Ak ste zamestnanec:

  1. DO 15.2.2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov zo závislej činnosti. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  2. DO 31.3.2023 alebo do druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie pošlite/doručte obe tlačivá daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Tlačivo: Vyhlásenie
Tlačivo: Potvrdenie

Ak ste fyzická osoba podávajúca si sama daňové priznanie

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
  2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. 3. 2023 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.
  3. Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Ak ste právnická osoba

31.03.2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% ľubovoľnej organizácii. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

icon-1.png

Stručne o nás

O.Z.AkoLes je komunita ľudí, ktorí tvoria pre seba a svoje deti cestu, na ktorej môžu spoločne rásť. Cestu vzťahu, dôvery a viery v seba a druhých. V prostredí lesa a jeho prirodzených hodnôt.
icon-2.png

Kde nás nájdete

Adresa:

831 06   Bratislava – mestská časť Rača
icon-3.png

Kontaktujte nás

Otváracie hodiny: 8:00 – 17:00

Email: info@akoles.sk

© 2023 AkoLes.sk. Všetky práva vyhradené. Vytvorené s ❤️ v Bratislave digitálnym štúdiom UXVision.pro.