Venujte 2% zo svojich daní

Ako nám darovať 2 (3)% z dane

Venujte 2% zo svojich daní

Milí priatelia, podporovatelia,

aj tento rok je možné venovať organizácii O.Z. AkoLes a jej projektom (LK Gaštanko a Lipová škola) 2 alebo 3 % z dane.

Je toho veľa, čo sme tento rok ako organizácia nadšencov túžiacich po slobodnejšom a zdravšom svete pre deti urobili! Hľadanie nového zázemia pre Gaštanka, rekonštrukcia dočasného zázemia, sťahovanie do tohto zázemia, príprava na úver a príprava marketingu organizácie. Lipka začala s tvorbou priestoru pre deti na II. stupni. Naozaj veľa! Z vlastných síl, vlastných zdrojov, motivovaní túžbou vytvoriť pre deti svet, v ktorom nestratia vieru v seba, vyrastú do sily, pevnosti a otvorenej mysle.

Pomôžte nám zakoreniť naše projekty a vybudovať vlastné zázemie pre Gaštanka a Lipovú školu I. stupeň, Vaše 2% a dary použijeme na jeho rekonštrukciu.

O.Z. AkoLes

Stupavská 8146,
831 06   Bratislava

IČO: 318 138 01
Forma: Občianske združenie

IBAN: SK68 0900 0000 0051 6548 5459

Ak ste zamestnanec:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Najneskôr do 30. apríla 2020pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Údaje O LKG (tlačivo Vyhlásenie v prílohe je už predvypísané s údajmi Gaštanka): https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=17220

a Potvrdenie o zaplateni dane 2019

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Ďalší popis krokov pre venovanie 3% z dane je rovnaký ako pri 2%.

Podrobné informácie nájdete aj na:

Tlačivá: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
Ako poukázať: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Dôležité termíny:

15.02.2020 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% ľubovoľnej organizácii. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.04.2020 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

icon-1.png

Stručne o nás

Lesný klub Gaštanko a Lipová škola je komunita ľudí, ktorí tvoria pre seba a svoje deti cestu, na ktorej môžu spoločne rásť. Cestu vzťahu, dôvery a viery v seba a druhých. V prostredí lesa a jeho prirodzených hodnôt.
icon-2.png

Kde nás nájdete

Adresa:

831 06   Bratislava – mestská časť Rača
icon-3.png

Kontaktujte nás

Otváracie hodiny: 8:00 – 17:00

Email: info@akoles.sk

© 2021 AkoLes.sk. Všetky práva vyhradené. Vytvorené s ❤️ v Bratislave digitálnym štúdiom RocketMedia.