Venujte nám 2% alebo 3 % zo svojich daní

Milí priatelia organizácie, podporovatelia, aj tento rok je možné venovať organizácii O.Z. AkoLes a jej projektom (LK Gaštanko a Lipová škola) 2 alebo 3 % z dane.

Je toho veľa, čo sme tento rok ako organizácia nadšencov túžiacich po slobodnejšom a zdravšom svete pre deti opäť urobili! Našli sme nový priestor pre Gaštankov, ktorý bude čiastočne slúžiť aj Lipkáčom: malú chatku s krásnym pozemkom pod lesom. Na to sme si vzali úver pre neziskové organizácie. Do prvej vlny Korony a dočasného zatvorenia našich projektov sme vstúpili s úverom.

Vďaka celoročnej podpore našich členov a rodičov našich detí, ako aj Vás externých podporovateľov, ho splácame bez prerušenia. Túžba začať školský rok v novom domčeku sa nám síce nevyplnila, ale už sme skoro v cieli. Vďaka odborníkom z našej komunity a hodinám brigádnických prác členov, rodičov, Vás podporovateľov a firemných dobrovoľníkov.

Chatka je už pripravená na presťahovanie, chýba nám napojenie na mestský vodovod, na jar nás čakajú exteriérové schody a oplotenie. A ako sme sa mali v tvoriacej sa Lipke? Skupinka 1. až 3 ročník už tvorí stabilný základ pre nadstavbu 4. až 6. ročník, ktorý postupne budujeme.

Vaše 2 alebo 3 % z dane venujeme na dokončenie prvej etapy rekonštrukcie – vodovod, schody a oplotenie a ak zvládneme vyzbierať viac :), pustíme sa do druhej etapy – väčšej kuchyne a vytvorenia exteriérovej učebne.

Ďakujeme Vám!

O.Z. AkoLes
Stupavská 8146
831 06 Bratislava
IČO: 318 138 01
Forma: Občianske združenie
IBAN: SK68 0900 0000 0051 6548 5459

Ako darovať 3 percentá?

 

Ak ste fyzická osoba alebo zamestnanec a pracovali v roku 2020 aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, máte možnosť venovať 3% z dane – vystavíme Vám potvrdenie, ktoré prikladáte k Vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov zo závislej činnosti a Potvrdeniu o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Ďalší popis krokov pre venovanie 3% z dane je rovnaký ako pri 2%.

Ak ste zamestnanec:

  1. DO 15.2.2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov zo závislej činnosti. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  2. DO 31.3.2021 alebo do druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie pošlite/doručte obe tlačivá daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Tlačivo: Vyhlásenie
Tlačivo: Potvrdenie

Ak ste fyzická osoba podávajúca si sama daňové priznanie

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
  2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2020 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. 3. 2021 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.
  3. Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Ak ste právnická osoba

31.03.2021 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% ľubovoľnej organizácii. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

icon-1.png

Stručne o nás

Lesný klub Gaštanko a Lipová škola je komunita ľudí, ktorí tvoria pre seba a svoje deti cestu, na ktorej môžu spoločne rásť. Cestu vzťahu, dôvery a viery v seba a druhých. V prostredí lesa a jeho prirodzených hodnôt.
icon-2.png

Kde nás nájdete

Adresa:

831 06   Bratislava – mestská časť Rača
icon-3.png

Kontaktujte nás

Otváracie hodiny: 8:00 – 17:00

Email: info@akoles.sk

© 2021 AkoLes.sk. Všetky práva vyhradené. Vytvorené s ❤️ v Bratislave digitálnym štúdiom UXVision.pro.